עמותת פטריות הבר בישראל

עמותת פטריות הבר בישראל (ע״ר)
עמותה רשומה מספר 5800691384 נרשמה בתאריך 4 נובמבר 2019
חברי הועד המנהל:
  • יולה וילוז׳ני (יו״ר), פרדסיה
  • אליענה שני, תל-אביב
  • אמוץ חצרוני, חרות