עמותת פטריות הבר בישראל

אקטומיקוריזה

יניב סגל

הפוסטר הזה מכיל מידע מרוכז שיסייע בהבנת תכונות הפטריות האקטומיקוריטיות, מהות הקשר הסימביוטי שלהן עם עצים, ומציג דוגמאות של תפקידיהן האקולוגיים ושל השפעת פעולות האדם עליהן ועל הסביבה.
Mantle sheath על שורש של אלון תולע. צילום - נירית אזוב, מיגל מו״פ צפון.
Mantle sheath של Tuber melanosporum ב SEM.
חתך רוחב של שורש עם אקטומיקוריזה.

מהי מיקוריזה?

מיקוריזה היא קשר סימביוטי בין שורשי צמח לבין פטריה.
דוגמאות לתפקידים חשובים:
  • העברת פחמן מעץ לעץ, אפילו מעצים לעצים המרוחקים אחד מהשני מבחינה גנטית (כמו לדוגמא אורן לאלון). פטריות אקטומיקוריטיות הן חלק בלתי נפרד ממחזור הפחמן בטבע.
  • חרור של חנקן על ידי פירוק של חומר, שימוש בו והעברתו לעצים אורגני בסביבה. פטריות הן חלק משמעותי ממחזור החנקן בטבע.
  • פטריות אקטומיקוריטיות משיגות זרחן מהקרקע ומזינות בו את העצים.
  • פטריות אקטומיקוריטיות מסייעות לעצים בשלבים שונים של סוקסציה.

מהי אקטומיקוריזה?

אקטומיקוריזה היא סוג של מיקוריזה, שבה סיבי התפטיר של הפטריה חודרים אל מבנה השורש הצמחי אבל לא חודרים אל תוך תאי השורש. התפטיר יוצר רשת בין תאי השורש הנקראת Hartig net. שורש העץ מתעבה ומתכסה במעטפת העשויה ממאסה תפטירית הנקראת mantle sheath. תפטיר של פטריות אקטומיקוריטיות יכול להוות מעין המשך של שורשי העצים, להגביר את צריכת המינרלים של העצים, ולספק צרכים תזונתיים בתמורה לתרכובות אורגניות הנוצרות על ידי פוטוסינתזה.
דוגמאות להשפעת האדם על הפטריות האקטומיקוריטיות והסביבה:
פעולות שונות של בני האדם משפיעות על הפטריות האקטומיקוריטיות בדרכים שונות כגון:
  • עליה בריכוזי פחמן דו חמצני עשויה לגרום לקיבוע מוגבר של פחמן בעצים, אשר יגרום בסופו של דבר לגידול בביומאסה של תפטירים אקטומיקוריטיים, שינויים בייצור גופי רביה, ועוד...
  • זיהום אוויר עשוי לגרום להשפעות שונות, התוצאה אינה חד משמעית ותלויה במזהמים השונים, ובמיני הפטריות האקטומיקוריטיות השונות.
  • כימיקלים וחומרי הדברה עשויים להשפיע באופן חיובי, נייטראלי או שלילי על היווצרות המיקוריזה, לפעמים זה תלוי במין הפטריה. כמו לדוגמא השימוש בחומרי הדברה שנוסו לצורך גידול כמהין, המעכבים מתחרים אקטומיקוריטיים ובקושי משפיעים על התפתחות פטריית הכמהין Tuber borschii.
  • דישון בחנקן עשוי להפחית את המגוון האקטומיקוריטי, להחליש את העצים המארחים ובסופו של דבר להשפיע לרעה על מחזורי ההזנה במערכת האקולוגית כולה.
  • נטיעה של עצים מונגעים באקטומיקוריזה מובילה להגעה של מינים חדשים לשטחים מקומיים, מה שעשוי לשנות את הקהילות האקטומיקוריטיות המקומיות. תוצאות של השפעה כזו קשה מאוד לצפות.
  • שינוי השימוש של בני אדם בקרקע עשוי להאיץ את קצב אובדן המגוון הביולוגי. העמידות של יערות עשויה להפגע, ולכן היער עשוי להתקשות בהתמודדות מול שינויים אקלימיים, מה שישפיע בסופו של דבר גם על המארח וגם על הפטריות.
חריפית: חריפית נאה – Russula rosea
אורניה ים תיכונית – Suillus mediterraneensis
גושית השטן – Rubroboletus satanas
כמה מהפטריות האקטומיקוריטיות המוכרות בארץ הן אורניות, חריפיות, גושיות ועוד…

סיכום:

פטריות אקטומיקוריטיות הן מרכיב משמעותי מאוד במערכת האקולוגית של היער. הן אחראיות על פירוק חומרים, העברת חומרים והזנה של עצים בשלבים שונים של סוקסציה. למרות שהשפעת פעולות האדם על פטריות מיקוריטיות עשויה להביא לתוצאה חיובית (לדוגמא – הפצה של פטריית מאכל מבוקשת), חלק מפעולות האדם עשוי לגרום לנזק לפטריות האקטומיקוריטיות בדרכים שונות.

המידע שיש בידינו כיום הוא חלקי ואינו מספק לנו את ההבנה ההוליסטית הנדרשת, לכן מחקר נוסף נדרש על מנת לפצח את המורכבות ולאפשר שליטה וניהול נכון יותר של פלישת פטריות אקטומיקוריטיות ותוצאות השפעת האדם על הפטריות האקטומיקוריטיות והמערכת האקולוגית כולה.

אוקטובר 2021

אין להעתיק ו/או לשכפל כתבה זאת ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בה כל שימוש ללא הרשאה מראש ובכתב מאת בעל זכויות היוצרים וזכויות הקניין בו. למיטב ידיעתנו חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות המצורפות לכתבה מקורם חיצוני ולא נעשתה עבירה על זכויות יוצרים בהצגתם כאן.

הכתבה לעיל הינה על דעתו של המחבר ואין העמותה אחראית למהות התכנים, איכותם ו/או כל רשלנות ו/או מחדל אשר עלול להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.