עמותת פטריות הבר בישראל

הקדמה - כשרות בפטריות יער

ליקט: טל שאול

קודם כל אציין שאני לא רב / פוסק וכדאי תמיד להתייעץ עם רב כדי ללמוד את הדרישות ההלכתיות בנושא.

רקע - למה צריך להכשיר פטריות יער לאכילה, ולמה צריך לדבר על בסדר זה?
כככה הן אמורות להראות מבפנים.
איור 1. רימה על אורנייה, שקופה לבנה עם ראש כהה
כככה הן אמורות להראות מבפנים.
איור 2. קפזנב על דיואית מצוייצת

בניגוד לפטריות מהסופר, בפטריות יער נפוצים חרקים שאסורים באכילה - בעיקר רימות (נראות כמו תולעים קטנות לבנות חצי שקופות עם ראש שחור) של זבובים/עשים/פרפרים (איור 1)

או פרוקי רגליים קטנים וקופצניים עם מחושים קצרים הנקראים קפזנבים (יש להם זנב והם קופצים) אבל לפעמים אפשר למצוא גם כנימות ומזיקים אחרים (איור 2).

בטמפרטורות נמוכות של 2-6 מעלות, ניתן לפעמים למצוא פטריות נקיות מרימות. קפזנבים וכנימות יש גם בטמפרטורות כאלה.
לפי ההלכה בתערובת נוזלית של איסור והיתר האיסור בטל ב-60 והתערובת מותרת באכילה אם יש בתערובת לפחות פי 60 נפח של אוכל כשר לאכילה יותר מאשר אוכל אסור. בתערובת של מוצקים לפי שורת הדין אם רוב המאכל כשר אז כולו כשר. כל זה לא נכון כאשר מדובר בבריה שלמה (בעל חיים שלם) שאז אפילו אם כמות האוכל הכשר גדולה פי אלף מן האיסור, הוא לא בטל גם ביותר מ-60.

מבחינה הלכתית יש הבדל בין מאכל בו קיים מיעוט המצוי של מזיקים (בין 10%-49%) ולא נפוץ למצוא בו מזיקים - שאז קיימת חובה הלכתית מדברי חכמים לבדוק את המאכל לפני אכילתו ולאחר בדיקה מותר במאכל, לבין מאכל בו לרוב נמצאים מזיקים שאם לא בדק ובישל - המאכל אסור באכילה.
בשולחן ערוך יורה דעה (הלכות איסור והיתר) סימן פד סעיף יד כתוב:
חטים מתולעים מותר לטחנן והוא שירקד הקמח לאור היום
מדין זה אנחנו לומדים שכאשר יש ספק אם קיימים חרקים בפטרייה, מותר לאכול אותה לכתחילה אחרי טחינה שלה (כאשר מתקיימים שני התנאים).
כמה אחרונים העירו על ההיתר הזה, שהוא תקף רק אם אין טרחה מרובה לסלק את האיסור או אם אין אפשרות לסלק אותו באופן אחר, לכן ראוי להחמיר ולבצע את הפעולות הנדרשות לוודא שאין חרקים בפטרייה בסבירות גבוהה לפני אכילה/בישול שלה.

אם ניקה את הפטריות היטב, וכשבא לאכול מהן לאחר הנקיון מצא בהן מזיקים, מן הדין יכול להוציא את המזיקים ולהמשיך לאכול, אבל ראוי לזרוק את הפטריה שבה נמצא המזיק ולבדוק עוד יותר טוב את האחרות. אם נמצאו מזיקים בכמה פטריות לאחר נקיון מוקפד, ראוי לזרוק את הכל.

תהליך נפוץ של הכשרת פטריות יער לאכילה
 1. כבר ביער אפשר לחתוך את תחתית הרגל כדי להעריך את רמת הנגיעות של הפטרייה.
  כככה הן אמורות להראות מבפנים.
  איור 3. חיתוך של הרגל מאפשר לקבל תמונת מצב ראשונית על נגיעות הפטריהת
  כככה הן אמורות להראות מבפנים.
  איור 4. רוב המזיקים מסתתרים בין או מתחת לדפים/נקבוביות
 2. כאשר אין זיהוי ודאי לפטרייה חשוב לעקור ולצלם אותה עם רגל שלמה כולל הנרתיק בתחתית הרגל, לאחר מכן ניתן לחתוך את תחתית הרגל.
 3. לרוב נדרש להוריד את הספוג והדפים בעדינות כדי לחשוף את רוב המזיקים (רימות וקפזבנים)
 4. לרוב מים יעזרו לנקות את הבוץ מהפטרייה.
 5. לרוב נדרש לחתוך את הרגל והכובע של הפטרייה עד שלא רואים מחילות של רימות או איזורים שקפזנבים אכלו.
ישנם הבדלים בין מינים שונים של פטריות בתהליך הניקיון שלהן מחול/בוץ ומזיקים

מינים שונים של פטריות שונים הן בנגיעות במזיקים (לרוב נקיים לגמרי, יש כמעט ורק רימות, יש כמעט ורק קפזבנים, או משניהם), במיקומים בהם המזיקים מסתתרים, בתגובה של הפטרייה למגע עם מים, במרקם של הפטרייה ובצורה של הפטרייה המשפיעים על אופן הניקוי שלה, בצבע הדפים והנבגים המקשים לראות מזיקים, בחיי המדף של הפטרייה ודברים נוספים. בנוסף, ישנו ידע נוסף וכללים נוספים שיכולים לעזור להימנע מטעויות לא נעימות ואף מביכות בהכנות לאכילת פטריות יער, וננסה לחלוק אותו כאן כשיהיה רלוונטי.

במדור זה ננסה לתאר כמה שיותר מינים של פטריות ואת הדגשים המיוחדים בתהליך הניקיון וההכשרה שלהן לאכילה. הרגישו בנוח להעיר, לתקן ולשאול.

כדי להיות עקביים, בכל מין נתייחס לפרמטרים קבועים:
 • 🥀 - מהם מאפייני חיי המדף של הפטרייה
 • 🐛 - אילו סוגי מזיקים נפוצים בפטרייה
 • 👣 - איפה המזיקים מסתתרים בפטרייה בדרך כלל
 • 🧠 - המרקם והמבנה של הפטרייה ואיך הוא משפיע על הניקיון שלה בשטח ובבית
 • 🚿 - מהי התגובה של הפטרייה למגע עם מים
 • 🌲 - נציין המלצות בנוגע לבדיקה או ניקוי של הפטריות כבר בשטח היער, לפני שהן מגיעות הביתה.
בהצלחה, לבריאות ובתאבון לנו!
ינואר 2020

אין להעתיק ו/או לשכפל כתבה זאת ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בה כל שימוש ללא הרשאה מראש ובכתב מאת בעל זכויות היוצרים וזכויות הקניין בו. למיטב ידיעתנו חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות המצורפות לכתבה מקורם חיצוני ולא נעשתה עבירה על זכויות יוצרים בהצגתם כאן.

הכתבה לעיל הינה על דעתו של המחבר ואין העמותה אחראית למהות התכנים, איכותם ו/או כל רשלנות ו/או מחדל אשר עלול להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.