עמותת פטריות הבר בישראל

הכשרת אבקית לאכילה

ליקט: טל שאול

מה שכתוב כאן נכון ככל הידוע לי לרוב פטריות הכרס הלבנות: כדורית גמלונית, פרגודית, דורנית גלדנית וכדומה.

🥀 חיי מדף

מחזיקה מעמד 3-4 ימים ללא פעולות החמצה או שימור.

🐛 מזיקים נפוצים

מעולם לא פגשתי בה רימות או קפזנבים, איזה כיף! מה שיפה בה שהיא גם נקייה יחסית מחול ובוץ בדרך כלל.

👣 איפה המזיקים מסתתרים
איור 1. חתך באבקית מאפירה בה
🧠 מרקם, מבנה וצבע הפטרייה

מה שחשוב בעיקר לראות הוא שהגלבה (בשר הפטרייה) לבנה מבפנים. אם הגלבה מצהיבה (באבקית ופרגודית) או משחימה (בדורנית גלדנית) - היא כבר לא ראויה למאכל.

אני ממליץ בכל זאת לחתוך אותה לפרוסות כדי לוודא שהיא נקייה מבפנים, אבל זה לא הכרחי

איור 2. פרוסות של אבקית מאפירה
🚿 תגובה במגע עם מים

אין בעיה ורצוי לשטוף במים.ֿ

🌲 בדיקת ונקיון הפטרייה בשטח

אני לא ממליץ לחתוך אותה בשטח כי אז בשר הפטרייה עלול להתלכלך.. בעקרון, גם במקרה הזה זה לא נורא ויהיה אפשר לנקות אותה עם מים בבית.

ינואר 2020

אין להעתיק ו/או לשכפל כתבה זאת ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בה כל שימוש ללא הרשאה מראש ובכתב מאת בעל זכויות היוצרים וזכויות הקניין בו. למיטב ידיעתנו חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות המצורפות לכתבה מקורם חיצוני ולא נעשתה עבירה על זכויות יוצרים בהצגתם כאן.

הכתבה לעיל הינה על דעתו של המחבר ואין העמותה אחראית למהות התכנים, איכותם ו/או כל רשלנות ו/או מחדל אשר עלול להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.