עמותת פטריות הבר בישראל

כמהין: הבשומת היקרה של הטבע

עוזי רביד

הכמהה השחורה והכמהה הלבנה הן שני מיני פטריות הגדלות מתחת לפני הקרקע. שורשיהן מקיימים קשר משותף (מיקוריזה) עם שרשי עצי אלון, לוז ועצים נוספים, באדמה גירנית. הן תלויות באופן מוחלט בבעלי חיים, כגון חזירי בר, להפצת נבגיהן. לכמהין בשומת חריפה ועוצמתית המאפשרת את גילוין ואכילתן על ידי חזירי הבר, תוך פיזור הנבגים. כדי לגלותן השתמשו בעבר בחזירים, אך עיקר הקושי היה באילופם. מקובל כיום למוצאן בעזרת כלבים מאולפים, בעיקר בצרפת ובאיטליה. סימן נוסף הוא מעקב אחר "פרפר הכמהין" החג מעל מקום הימצאן. הכמהין השחורות והלבנות מוערכות מאוד בתחום הגסטרונומי, עם העדפה ללבנות. הודות לנדירותה, מחירה הגבוה ובשומתה המיוחדת, הכמהה הלבנה מכונה "היהלום הלבן של Piedmont". הסולפידים, בעלי הבשומת הגופריתית הדוקרנית, המזכירים אספרגוס ושום, נחשבים לרכיבי הבשומת החשובים ביותר בפטריות. חומר חשוב נוסף בכמהין, androstenol, בעל בשומת דמוית מושק ו־ sandalwood, קיים בטבע כפרומון מין בחזירי בר ובזיעת בית השחי אצל גברים.

כמהת שמשון (Terfezia leonis), הגדלה בנגב המערבי בשילוב עם שורשי השיח שמשון יושב (Helianthemum sessiliforum), היא פטרייה דמוית כמהין ובשומתה ומחירה נחותים בהשוואה לכמהה הלבנה או השחורה.

אוגוסט 2020
מתוך בשומות וטעמים טבעיים - הספר זמין לעיון

אין להעתיק ו/או לשכפל כתבה זאת ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בה כל שימוש ללא הרשאה מראש ובכתב מאת בעל זכויות היוצרים וזכויות הקניין בו. למיטב ידיעתנו חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות המצורפות לכתבה מקורם חיצוני ולא נעשתה עבירה על זכויות יוצרים בהצגתם כאן.

הכתבה לעיל הינה על דעתו של המחבר ואין העמותה אחראית למהות התכנים, איכותם ו/או כל רשלנות ו/או מחדל אשר עלול להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.