עמותת פטריות הבר בישראל

הכנס הראשון לפטריות הבר בישראל
מפגש לשיתוף של ידע על פטריות הבר בישראל ובתי הגידול שלהן
הכנס מהווה במה לשיח רב מגזרי בין חובבי פטריות, לקטים, חוקרים וארגונים העוסקים בניהול יער ושטחים פתוחים ובשמירת טבע
ניפגש ביום חמישי, 5 ינואר 2023
באולם זימן - בקמפוס הפקולטה לחקלאות ברחובות
לתקצירי ההרצאות

תכנית הכנס

08:30 - 09:30 הרשמה
09:30 - 09:50 דברי פתיחה
מושב ראשון - יו״ר שי קובו
09:50 - 10:10 ליקוט - תלמיד מורה, ניצן אילסר
10:10 - 10:30 הסיכונים באכילת פטריות בר שלוקטו בשטחים שנחשפו לזיהום חקלאי ותעשיתי, אלינוער שביט
10:30 - 10:50 דפוס ההרעלות מפטריות בר בישראל, דליה לוינסון
10:50 - 11:10 שיטות לזיהוי מורפולוגי, טל קוסובסקי
11:10 - 11:40 הפסקה
מושב שני - יו״ר סגולה מוצפי
11:40 - 12:00 טלפונים חכמים ונתונים טיפשים – האם ניתן לאמוד את אוכלוסיות פטריות הכובע בכלים של מדע אזרחי, דן מלקינסון
12:00 - 12:20 שימוש בדגנים וחומרים אחרים להרחבה של תפטיר בחקלאות פטריות, לירן טוויטו
12:20 - 12:40 תרבות הפטרייה המדברית כמהת שמשון לקראת פיתוחה לגידול חקלאי חדש לנגב, ירון שטרית
12:40 - 13:00 זיהוי גנטי של פטריות בר, אלעד גילאון, שי קובו
13:00 - 14:00 הפסקה: כיבוד ותצוגה
מושב שלישי - יו״ר אלינוער שביט
14:00 - 14:20 קשרי מיקוריזה בפטריות יער וכמהין - החוליה המחברת בין הקרקע לצמח, עידן פרמן
14:20 - 14:40 השפעת דילול יער אורן ירושליים על פטריות הקרקע ביער, סגולה מוצפי
14:40 - 15:00 הגנה על פטריות הבר ורגולציה, יניב סגל
15:00 - 15:20 תורת ניהול היער בישראל – פטריות הבר ושירותי מערכת אקולוגית, אסף קרואני
15:20 - 15:50 הפסקה
מושב רביעי - יו״ר דליה לוינסון
15:50 - 16:30 פאנל וסיכום
ארגון הכנס בשותפות של
העמותה לפטריות הבר בישראל, קק״ל, מכון שמיר, מיגל - מכון מחקר מדעי בגליל, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, המכללה האקדמית תל חי, האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה