עמותת פטריות הבר בישראל

הכנס יתקיים באולם זימן

מסומן בעיגול אדום משמאל

כניסה ברכב לקמפוס תתאפשר למי שיציגו את הזמנה לכנס בשערֹ