עמותת פטריות הבר בישראל

חברות בעמותה כרוכה בתשלום דמי חבר בסך 30 ₪ לשנה ראשונה

יש לשלוח את הנוסח להלן אל העמותה (פרטים בדף צור קשר):

אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותת ´פטריות הבר בישראל´.

מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי.

אם אתקבל כחבר בה אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה


חברות תתקבל רק לאחר תשלום דמי חברות
לתשלום דמי חברות: כאן